Arbeidsoppgaver til HHD nr 4, 2023

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 4 2023

Blir det krig om Taiwan?

28 mai 2023

Er Taiwan en øy, et land eller en kinesisk provins? Svaret avhenger av hvem du spør. Uansett er Taiwan bosted til 23 millioner mennesker, og er del av et storpolitisk drama som kan ende med krig.

Spørsmål til artikkelen

Oppgave 1: Hva er Taiwan's nåværende status ifølge teksten? Forklar kort.

Oppgave 2: Hva er bakgrunnen for konflikten mellom Folkerepublikken Kina og Taiwan? Gi en kort historisk oversikt.

Oppgave 3: Diskuter betydningen av Taiwan for USA og andre land sett fra et geopolitisk perspektiv.

Oppgave 4: Hvordan påvirker konfliktene rundt Taiwan det internasjonale samfunnet, spesielt i forhold til diplomatiske relasjoner og medlemskap i internasjonale organisasjoner?

Oppgave 5: Hvilken rolle spiller USA i konfliktene mellom Kina og Taiwan? Diskuter USAs politikk og forpliktelser overfor Taiwan.

Oppgave 6: Hvilke konsekvenser kan en krig om Taiwan ha for regionen og andre deler av verden? Diskuter mulige scenarier.

Oppgave 7: Hva er ett-Kina politikken, og hvordan påvirker den internasjonale relasjoner og Taiwans status som land?

Oppgave 8: Analyser hvordan den økonomiske, sosiale og politiske utviklingen på Taiwan påvirker relasjonene til Kina og andre land.

Oppgave 9: Diskuter utfordringene og dilemmaene for Taiwan i forhold til å markere sin uavhengighet og samtidig unngå en væpnet konflikt med Kina.

 

Videre fordypning

Hva er geopolitikk?

Kina sikter mot toppen

Relaterte kompetansemål