Arbeidsoppgaver til HHD nr 4, 2023

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

Oppgave 1: Hva er Taiwan's nåværende status ifølge teksten? Forklar kort.

Oppgave 2: Hva er bakgrunnen for konflikten mellom Folkerepublikken Kina og Taiwan? Gi en kort historisk oversikt.

Oppgave 3: Diskuter betydningen av Taiwan for USA og andre land sett fra et geopolitisk perspektiv.

Oppgave 4: Hvordan påvirker konfliktene rundt Taiwan det internasjonale samfunnet, spesielt i forhold til diplomatiske relasjoner og medlemskap i internasjonale organisasjoner?

Oppgave 5: Hvilken rolle spiller USA i konfliktene mellom Kina og Taiwan? Diskuter USAs politikk og forpliktelser overfor Taiwan.

Oppgave 6: Hvilke konsekvenser kan en krig om Taiwan ha for regionen og andre deler av verden? Diskuter mulige scenarier.

Oppgave 7: Hva er ett-Kina politikken, og hvordan påvirker den internasjonale relasjoner og Taiwans status som land?

Oppgave 8: Analyser hvordan den økonomiske, sosiale og politiske utviklingen på Taiwan påvirker relasjonene til Kina og andre land.

Oppgave 9: Diskuter utfordringene og dilemmaene for Taiwan i forhold til å markere sin uavhengighet og samtidig unngå en væpnet konflikt med Kina.

 

Videre fordypning

Hva er geopolitikk?

Kina sikter mot toppen

Relaterte kompetansemål