Hva er Hvor hender det?

title

Hva er Hvor hender det?

image

intro

Hvor hender det? er NUPIs artikkelserie om internasjonal politikk. 

content

Artiklene søker å fremstille aktuelle problemstillinger på en forståelig og oversiktlig måte. Vårt mål er at artiklene skal være forsknings- og faktabaserte, balanserte og saklige. NUPI har utgitt Hvor hender det? i flere tiår. I utgangspunktet var artiklene ment for elever i videregående skole, men  i dag leses de av mange flere. 

NUPI inviterer forskere og fageksperter fra NUPI og andre institusjoner til å forfatte Hvor hender det?-artiklene. Tekstene er forfatternes egne fremstillinger av temaene og kan inneholde synspunkter som skiller seg fra andres. De er ikke  uttrykk for  NUPIs meninger.

article_list_title

article_list

documents_list_title

dokuments_list

title_persons

persons

external_links_title

external_links