Hopp til innhold

Arbeidsoppgaver til HHD nr. 9 2018

title

Arbeidsoppgaver til HHD nr. 9 2018

short_description

related_quiz

questions

  1. Kva er ei militsgruppe?
  2. Kva for to land støtter kjente militsgrupper i Irak?
  3. Kvifor var invasjonen av Irak i 2003 kontroversiell?
  4. Var det invasjonen i 2003 som førte til at militsgrupper voks fram i Irak?
  5. Kva er dei største forskjellane på sunni- og sjiaislam?
  6. Drøft om militsgrupper kan bidra med noko positivt for befolkninga i eit land.
  7. Drøft korleis regionale stormakter som Iran og Saudi-Arabia kan bruke militsar til å oppnå eigne politiske mål.
  8. Til diskusjon: Er det brott på statleg suverenitet når ei stat støtter ei intern militsgruppe i eit anna land? 

Lenkeforslag til denne artikkelen:

For å få en inngående forklaring i forskjellen på sunni- og sjiaretningen innen Islam kan du lese denne artikkelen hos Aftenposten eller denne artikkelen og Store norske leksikon

Det er skrevet en rekke gode "Hvor hender det?" relatert til dette temaet: 

tasks

tags

definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet, finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere, diskutere kjenneteikn på og årsaker til terrorisme, beskrive og forklare forskyvninger i makt og innflytelse mellom politiske institusjoner og aktører i moderne samfunn, presentere og sammenlikne ulike politiske systemer, sammenlikne former for makt og maktbruk og vurdere internasjonale aktørers rolle i verdenssamfunnet, gjøre rede for regionale og globale samarbeidsformer, beskrive og vurdere internasjonale konflikt- og problemområder

tags_migration