Hopp til innhold

Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 14 2018

title

Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 14 2018

short_description

related_quiz

questions

  1. Hvordan startet opprøret mot president Bashar al-Assad?
  2. Hvilken religiøs minoritet tilhører Assad-familien og store deler av Syrias øverste elite?
  3. Borgerkrigen i Syria er svært kompleks. Mye av grunnen til dette er spenninger og konflikter på tvers av en rekke skillelinjer. Hvilke skillelinjer snakker vi om her?
  4. Hvilke utenlandske aktører som er nevnt i artikkelen, har interesser i borgerkrigen i Syria?
  5. Hvorfor er Russland involvert i krigen?
  6. Hva er Irans motivasjon for å være involvert?
  7. Hva er Astana-prosessen?
  8. Diskuter hvorfor verdenssamfunnet ikke har gjennomført en humanitær intervensjon.
  9. Diskuter hvorfor krigen i Syria fortsatt pågår.

Lenkeforslag til artikkelen 

Tidligere Hvor hender det?-artikler som kan knyttes til tematikken:

Andre aktuelle nettsteder:

tasks

tags

definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet, finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere, diskutere kjenneteikn på og årsaker til terrorisme, gjøre rede for sammenhenger mellom menneskerettigheter og demokrati, sammenlikne former for makt og maktbruk og vurdere internasjonale aktørers rolle i verdenssamfunnet, gjøre rede for regionale og globale samarbeidsformer, drøfte problemstillinger om fred og sikkerhet, økonomi, miljø, utvikling og bistand i tilknytning til internasjonalt samarbeid, beskrive og vurdere internasjonale konflikt- og problemområder, vurdere menneskerettighetenes rolle i internasjonal politikk, gjøre rede for årsaker til og vurdere konsekvenser av flyttestrømmer internasjonalt

tags_migration

vurdere menneskerettighetenes rolle i internasjonal politikk