Hopp til innhold

Arbeidsoppgaver til HHD nr. 13 2019

title

Arbeidsoppgaver til HHD nr. 13 2019

short_description

Med Nobels fredspris til Abiy Ahmed, rettes søkelyset mot Etiopia og Eritrea. Hvorfor var landene i krig? Og er det virkelig fred nå?

related_quiz

questions

  1. Hvorfor ble Abiy Ahmed tildelt Nobels fredspris?
  2. Hvilket land erklærte Eritrea som koloni i 1890?
  3. Hva er Afrikas horn?
  4. Hvem ledet Det eritreiske folkets frigjøringsfront?
  5. Hvilket av de to nabolandene er størst, både i areal og folketall?
  6. Hva er et autoritært diktatur?
  7. Hvorfor frykter mange at neste års valg i Etiopia vil bli voldelig?
  8. Selv om Etiopia og Eritrea har underskrevet en fredsavtale, mener mange at fremtidsutsiktene er usikre. Hvilke utfordringer står landenes samarbeid overfor?
  9. Diskuter i klassen: Burde Eritreas president også ha mottatt fredsprisen? Hvorfor/hvorfor ikke?
  10. Diskuter i klassen: Hva er fordelene og ulempene ved etnisk føderalisme, altså å dele landet opp i regioner basert på den største etniske folkegruppen i områdene?

tasks

tags

finne fram til kjennetegn på demokrati og forklare hvordan demokratiske institusjoner fungerer, beskrive og vurdere internasjonale konflikt- og problemområder, presentere og sammenlikne ulike politiske systemer, drøfte problemstillinger om fred og sikkerhet, økonomi, miljø, utvikling og bistand i tilknytning til internasjonalt samarbeid, gi eksempler på brudd på sivile og politiske rettigheter og på sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter i forskjellige deler av verden, og analysere årsaker til bruddene

tags_migration