Hopp til innhold

Arbeidsoppgåver og lenkjeforslag til HHD nr. 3, 2021

title

Arbeidsoppgåver og lenkjeforslag til HHD nr. 3, 2021

short_description

related_quiz

questions

 1. Kva er deepfake?
 2. Korleis kan ein bruke deepfakes for å ha det kjekt?
 3. Når bikkar det over til å være trugande og farleg?
 4. Kva slags følgar kan ein deepfake-video få i ytste konsekvens?
 5. På kva måte kan deepfakes er ein trugsel mot demokratiet?
 6. Korleis kan ein finne ut av om en video er deepfake eller ekte? Fins det nokre teikn ein kan skille dette på?
 7. Dilemma henta frå undervisningsopplegget til MedietilsynetDel klasserommet i to der den eine sida representerar det eine svaret og den andre sida det andre svaret. Elevane viser kva dei ville vald ved å gå til den eine eller andre sida av klasserommet. Dilemmaet har ikkje noko rett eller gale svar. Poenget er at det kan skape medvit rundt eigne val, og vere eit godt utgangspunkt for ein klasseromsdiskusjon rundt tema innan medvit for kjelder og kritisk mediebruk. Her er lærarens oppfølgingsspørsmål sentrale.
 • Ville du helst:
 1. At det blir spreidd ein ekte video av deg som framstillar deg dårleg - eller at det blir spreidd ein deepfake video av deg som framstiller deg bra?
 2. Lese ei ekte nyhende som er kjedeleg, eller ei falsk nyhende som er fengande?
 3. Vere delaktig i at ein deepfake av dine vener blir spreidd, eller i at ein deepfake som henger ut ein kjendis blir spreidd?
 4. Ville du delt ein morosam deepfake av læraren din som dansar på sosiale medier, eller ville du ikkje gjort det?
 5. Ville du helst at all teknologisk utvikling skulle stoppa no, eller at det held fram slik at vi får sett konsekvensane av det?

Tidligare HHD-artikler
Vidare fordypning


tasks

tags

definere omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvensar av globalisering, finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere, sammenlikne former for makt og maktbruk og vurdere internasjonale aktørers rolle i verdenssamfunnet, diskutere massemedienes rolle som internasjonal aktør, drøfte problemstillinger om fred og sikkerhet, økonomi, miljø, utvikling og bistand i tilknytning til internasjonalt samarbeid, beskrive og vurdere internasjonale konflikt- og problemområder

tags_migration