Hopp til innhold

Arbeidsoppgåver og lenkeforslag til HHD nr 10, 2021

title

Arbeidsoppgåver og lenkeforslag til HHD nr 10, 2021

short_description

Afghanarar har levd med invasjon og krig sidan 1979. Etter 20 år trekkje USA og NATO ut sine styrkar og Taliban festar igjen grepet. Korleis kunne det skje?

related_quiz

questions

  1. Hva er NATO?
  2. Hvilke land er medlem av NATO?
  3. Sjå på 5. artikkel i NATO-traktaten. Kva inneber den?
  4. Kvifor sende NATO styrkar inn i Afghanistan?
  5. På kva slags måte har Noreg vært delaktig i Afghanistan-krigen?
  6. Kven er Taliban?
  7. Kva var det som leda opp til at Taliban klarte å ta makta i Afghanistan igjen?
  8. Kvifor trakk USA og NATO sine styrkar ut av landet igjen?
  9. Både Taliban og NATO brukar makt. Kva er forskjellen og likskapen mellom makta dei utviser?
  10. Diskuter påstanden: Invasjonen av Afghanistan vart vellukka.

tasks

tags

definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet, finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere, sammenlikne former for makt og maktbruk og vurdere internasjonale aktørers rolle i verdenssamfunnet, gjøre rede for regionale og globale samarbeidsformer, drøfte problemstillinger om fred og sikkerhet, økonomi, miljø, utvikling og bistand i tilknytning til internasjonalt samarbeid, beskrive og vurdere internasjonale konflikt- og problemområder, gjøre rede for årsaker til og vurdere konsekvenser av flyttestrømmer internasjonalt

tags_migration