Atommakt

name

Atommakt

description

En atommakt er et land som har atomvåpen. Ni land i verden har slike masseødeleggelsesvåpen, og omtales dermed som atommakter.

Fem av landene er tilsluttet Ikkespredningsavtalen som atommakter. Nedenfor følger dato for sprengningen av den første atombomben for hvert av disse landene:

  • USA 16. juli 1945
  • Russland (daværende Sovjetunionen) 29. august 1949
  • Storbritannia 3. oktober 1952
  • Frankrike 13. februar 1960
  • Kina 16. oktober 1964

De fire andre landene er ikke tilsluttet Ikkespredningsavtalen.

  • India foretok flere tester av atomvåpen 11.–13. mai 1998 og erklærte seg deretter som en atommakt.
  • Pakistan foretok flere tester av atomvåpen i slutten av mai 1998 og erklærte seg deretter som en atommakt.
  • Nord-Korea kunngjorde i februar 2005 at landet hadde skaffet seg atomvåpen.
  • Israel har verken bekreftet eller benektet at landet har atomvåpen. I 1968 utga CIA en rapport som konkluderte med at Israel hadde startet produksjon av atomvåpen.

Kilde: Store norske leksikon