Autokrati

name

Autokrati

description

Autokrati er en styreform der statsmakten styres av en enkeltperson
– en allenehersker – eller en liten gruppe (junta e.l.). En viktig del av maktbasen til en autokrat kan være et større eller mindre undertrykkingsapparat. Et vanlig skille går mellom autoritære
og totalitære
autokratier. Et totalitært styre prøver å styre på de fleste av livets områder (jf diktatur og diktator), mens autoritære styrer gjerne tolererer litt mer av den enkelte i privatlivet. Enkelte autoritære statsledere søker av og til å legitimere eller "smykke" sitt styre med liksomvalg til en nasjonalforsamling.