Autoritært regime

name

Autoritært regime

description

Styresett basert på krav om streng lydighet overfor myndighetene, og villighet til å bruke undertrykkelse og sosial kontroll for å oppnå dette. Autoritære regimer, styre- eller myndighetsformer er preget av diktatorisk eller eneveldig statsmakt. I autoritære regimer samles all makt hos en maktutøver – en person, en gruppe, en komité eller et parti – og regjeringen er vanligvis uten restriksjoner. Autoritær maktutøvelse er ofte interessepreget, ved at de bruker makten for å fremme egne interesser. Typiske autoritære herskere er absolutte monarker, diktatorer, despoter, militærregimer og teokratier. Ordet autoritær karakteriserer måten å kontrollere staten på, ikke den ene eller de som styrer. Kilde: Folk og forsvar