Befolkningsutvikling

name

Befolkningsutvikling

description

Befolkningsutvikling - demografisk utvikling - vil si hvordan størrelsen på en gitt befolkning utvikler seg over tid. For samfunnsplanleggingen er det viktig å kunne forutsi hvor stor en gitt befolkning vil være på et bestemt tidspunkt i framtiden. I første rekke bygger slike anslag på tall over fødselshyppighet og dødelighet i befolkningen.

I anslagene for befolkningsutviklingen er det viktig også å ta hensyn til alderssammensetningen av befolkningen - forholdstallet ung vs gamle, yrkesaktive vs folk utenfor arbeidslivet. En ung befolkning vil sannsynligvis føde flere barn i nær framtid enn en gammel. En annen viktig faktor å ta hensyn til er ressursgrunnlaget og den generelle økonomiske situasjonen. Hvor mange mennesker er vi akkurat nå? FNs befolkningsprogram har årlige rapporter.
Se HHD-artikkel