Bilateral - multilateral

name

Bilateral - multilateral

description

Bilateral kontakt, avtale eller samarbeid – et forhold mellom to parter. Eksempelvis en avtale eller et utviklingssamarbeid mellom to stater
Multilateral kontakt, avtale, samarbeid – et forhold mellom flere enn to - oftest mange - parter. Eksempelvis en avtale eller et utviklingssamarbeid mellom flere enn to stater

Unilateral - når en part handler ensidig ut fra sine interesser og uten å lytte til, samordne med eller konsultere andre (berørte) parter