Bipolar

name

Bipolar

description

I et bipolart internasjonalt system av stater er maktforholdet mellom statene dominert av to stormakter (poler) eller supermakter og motsetningene mellom disse. Mange av de andre statene samler seg bak hver sin stormakt. Den kalde krigen var en politisk-ideologisk, militær og økonomisk konfrontasjon mellom supermaktene USA og Sovjetunionen som begge hadde en rekke andre stater bak seg i henholdsvis NATO og Warszawapakten. Se også multipolar og unipolar.

Tegning: Globale maktforhold