Boikott

name

Boikott

description

Det å hindre noen i å utføre sin virksomhet ved å bryte forbindelsen (f.eks. økonomisk) med person, foretak eller stat. Særlig brukt som politisk pressmiddel.
Kilde: Bokmålsordboka