Bruttonasjonalprodukt (BNP)

name

Bruttonasjonalprodukt (BNP)

description

Den samlede verdiskapningen i et land - den totale mengden av varer og tjenester som blir skapt i et land i løpet av et år. Etter som prisnivået ofte varierer fra land til land, trekkes ofte også kjøpekraftjusterte mål (ppp - Purchasing Power Parities) inn i sammenlikninger mellom land.