Delegasjon

name

Delegasjon

description

Utsendinger med fullmakt til å føre forhandlinger på vegne av en organisasjon, stat eller lignende. Kilde: Bokmålsordboka