Etnisitet

name

Etnisitet

description

Etnisitet: (ethnos (gresk) – mennesker som bor sammen) vil si kulturelle bånd eller karakteristika som knytter en gruppe mennesker sammen – får dem til å føle seg som en egenartet gruppe atskilt fra andre grupper. Båndene kan gå på felles opphav og historie, samme språk, religion, tradisjoner (klær, mat …), skikker.

Historien har flere eksempler på personer som har mobilisert grupper etter etnisitet – forsterket og utnyttet etnisk identitet til politiske formål (jf. nasjonalisme).

Et etnisk homogent land/område er et sted uten store kulturelle forskjeller som skiller folkegrupper fra hverandre, etnisk heterogent er det motsatte.