Føderasjon

name

Føderasjon

description

En stat som er sammensatt av relativt selvstendige politiske enheter (oftest delstater) og hvor myndighetsfordelingen mellom sentralmyndighetene (oftest i hovedstaden) og disse enhetene er fastlagt i Grunnloven. USA og Tyskland er eksempler på føderasjoner.