Genève-protokollen

name

Genève-protokollen

description

Kjemiske stridsmidler ble for første gang brukt i større skala under første verdenskrig. Da omkom mer enn 90 000 personer som et resultat av bruk av sennepsgass og industrikjemikaliene klor- og fosgengass. Derfor ble det i 1925 vedtatt en egen protokoll av forbud mot bruk av kjemiske og biologiske våpen i krig, den såkalte Genève-protokollen av 1925. Til tross for dette forbudet fortsatte utvikling og produksjon av slike våpen, spesielt med fokus på nervegasser. Det var først i 1968 at kjemiske og biologiske våpen ble satt på dagsordenen for det som i dag heter Nedrustningskonferansen i Genève.

Kilde: Store norske leksikon