Genèvekonvensjonene

name

Genèvekonvensjonene

description

Når krig oppstår, blir deler av menneskerettighetene satt til side (noen er likevel ufravikelige). Da gjelder krigens folkerett, internasjonal humanitær rett. Kjernen i denne er Genève-konvensjonene (av 1949 og med tillegg i 1977) dreier seg først og fremst om regler for hvordan en stats væpnede styrker skal gå fram i krigssituasjoner.

De fleste av reglene gjelder bare i konflikter mellom to eller flere stater, men noen gjelder også for interne krigshandlinger og stridigheter.  Ifølge krigens folkerett er altså noen mål (eks: sårede, sivile, journalister …), metoder (tortur, voldtekt …) og midler (bestemte typer våpen, miner, stridsgass) ulovlige.