Humanitær intervensjon

name

Humanitær intervensjon

description

Humanitær intervensjon foreligger når en eller flere stater griper militært inn i en annen stat for å verne om menneskers grunnleggende menneskerettigheter. Det vil iallfall si retten til liv, frihet fra tortur og et minstemål av mat, vann og bolig. Skal FN-land gripe inn i et land - gå på tvers av statssuvereniteten og ikke-innblandingsretten til dette landet - for å beskytte innbyggerne der mot omfattende og systematiske brudd på menneskerettighetene?

Se artiklene:

Folkerett før og under krig

Ansvar for å beskytte?