IAEA - Det internasjonale atomenergibyrået

name

IAEA - Det internasjonale atomenergibyrået

description

IAEA (International Atomic Energy Agency) er en uavhengig mellomstatlig organisasjon innenfor FN-systemet med hovedkvarter i Wien. Formålet er

  • å fremme fredelig bruk av atomenergi
  • og forhindre at kjernekraft blir brukt til militære formål.