Institusjon

name

Institusjon

description

Omfattende begrep som blir brukt på mange måter, selv innenfor samme fagdisiplin.

Noen vil mene (politiske) aktører, styringsorganer eller myndighetsorganer som styresmakter kan bruke til å sette i verk sin politikk: NATO, regjeringen, domstolene og parlamentet (Stortinget i Norge) eller skoler, barnehager, sykehus, fengsler, etater ….

Med institusjon kan også menes et sett av normer, regler eller tradisjoner som ligger til grunn for styringen av et samfunn – hos oss vil det bl.a. være privat eiendomsrett, maktfordeling, rettsstat og forutsigbarhet. Andre land kan ha helt andre normer, regler og tradisjoner.

Noen grunnleggende prosesser eller funksjoner i alle samfunn blir av og til også omtalt som institusjoner: produksjon, fordeling, reproduksjon sosialisering og styring.