Internasjonalisering

name

Internasjonalisering

description

Begrepet er nært knyttet til globalisering. Som ved globalisering handler også internasjonalisering om større åpenhet over landegrensene, men om bevegelser med mindre geografisk rekkevidde.

Større åpenhet mellom to land innebærer internasjonalisering, men ikke nødvendigvis globalisering. Internasjonalisering kan skje som større åpenhet innenfor en region – en større samling med land – og samtidig også fungere som skjerming mot andre områder.