Københavnkriteriene (jf. EU)

name

Københavnkriteriene (jf. EU)

description

Kriteriene er krav og verdier som mulige nye medlemsland i EU først må tilfredsstille og forplikte seg på å fremme, før de kan bli medlem, og siden etterleve. Kriteriene er:
- Politiske: stabile institusjoner som garanterer demokrati, respekt for rettsstat og menneskerettigheter og for beskyttelse av minoriteter
- Økonomiske: en fungerende markedsøkonomi og evne til å møte konkurransepress og markedskravene i unionen
- Plikter og visjoner: evne og vilje til å etterleve pliktene som følger med medlemskap, inkludert tilslutning til målene om politisk, økonomisk og monetær union.
En annen forutsetning (fra 1995) er at landene har tilstrekkelig administrativ kapasitet.