Korrelasjon

name

Korrelasjon

description

Et statistisk mål på hvor mye to målbare størrelser henger sammen med hverandre. For eksempel betyr en positiv korrelasjon mellom høyde og vekt at høye folk ofte er tyngre enn lave folk.

Korrelasjon kalles også samvariasjon.

Kilde: Store norske leksikon