Liberalisme

name

Liberalisme

description

Liberalisme finnes i en rekke varianter - sosialliberalisme, politisk liberalisme, markedsliberalisme. Noen fellestrekk er at de legger stor vekt på

- individets frihet, den personlige frihet og individets rettigheter

- begrenset statlig aktivitetsnivå - staten skal eie og kontrollere lite

- markedets frihet og markedet som den viktigste mekanisme for fordeling

- noen liberalister legger stor vekt på at frihetene over nærmest er en naturrett. Andre vil ut fra en nyttetankegang si at det er mest effektivt å organisere samfunnet etter liberalismens prinsipper

----------

- en sosialliberal vil legge vekt på at det offentlige må ha et visst sosialt sikkerhetsnett for innbyggerne i tilfelle arbeidsløshet, sykdom mm

- en markedsliberalist vil legge stor vekt på privat eiendom, markedets frihet og evne til å fordele, frihandel, fri konkurranse mm