Migrasjon

name

Migrasjon

description

Når folk flytter – frivillig eller ufrivillig – over landsgrenser, kaller vi det migrasjon. Som innvandrer eller utvandrer – migrant – regnes gjerne en person som bosetter seg i et annet land for lengre tid enn ett år. Enkelte land opererer med kortere tid. Ett lands innvandrer (immigrant) er et annet lands utvandrer (emigrant). Opprinnelsesland er det landet en migrant reiser fra; vertsland det landet migranten bosetter seg på ny i. Noen migranter er irregulære; de oppholder seg ulovlig i et land.

Den internasjonale migrantorganisasjonen skiller mellom følgende typer av migranter:

  • dokumentert migrant - en migrant som har kommet til et land på lovlig vis og blir der i tråd med det som står i oppholdstillatelsen/adgangspapirene.
  • økonomisk migrant - en person som forlater sitt hjemland eller vanlige bosted for å forbedre egen livskvalitet og levekår.
  • irregulær migrant - en språkbruk som foretrekkes framfor den tidligere betegnelsen "ulovlig". Eks: Personer som har kommet seg inn i et land uten tillatelse fra myndighetene der, eller som har forblitt i et land etter at et visum har utløpt.
  • "skilled" migrant - folk med spesiell yrkeskompetanse eller ferdigheter, som gjerne er særlig ettertraktet i landet de kommer til.
  • midlertidig migrantarbeider - en person som kommer på en tidsbestemt kontrakt