Nasjonalisering

name

Nasjonalisering

description

Nasjonalisering vil seie overdraging av private foretak til statleg (offentleg) eige – det motsette av privatisering – enten ved kjøp eller tvang. Éin variant er når regjeringa i eit land tar over over ei utanlandsk verksemd i landet.