Non-refoulement

name

Non-refoulement

description

Et viktig begrep i folkeretten som betyr vern mot utsendelse. Det vil si at et person ikke kan sendes tilbake til et område der han eller hun står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff – eller for å bli sendt videre til et slikt område. Kilde: Flyktninghjelpen