OPEC - Organisasjonen for petroleumeksporterende land

name

OPEC - Organisasjonen for petroleumeksporterende land

description

OPEC – Organization of Petroleum Exporting Countries
– Organisasjonen for petroleumeksporterende land (olje og gass). Dannet i 1960 i Bagdad av Irak, Iran, Kuwait, Saudi-Arabia og Venezuela: Opec har i dag 11 medlemsland: I tillegg til de fem finner vi: Qatar, De forente arabiske emirater, Algerie, Indonesia, Libya og Nigeria. Et hovedformål er å samarbeide om produksjonskvoter for å påvirke og stabilisere oljeprisen. Dermed er OPEC et viktig kartell i verdensøkonomien. Hovedsete i Wien. I 2007 sto OPEC-landene for om lag 42 % av den samlede produksjonen av olje i verden. Oljeministrene i OPEC-landene møtes fire gager per år.