Opprustning

name

Opprustning

description

Kraftig oppbygging eller utvikling av nye våpen.