Hopp til innhold

Pengefondet - International Monetary Fund (IMF)

name

Pengefondet - International Monetary Fund (IMF)

description

vil si Det internasjonale pengefondet, også kalt Pengefondet. Organisasjonen er formelt en del av FN-systemet, men fungerer i praksis temmelig løsrevet fra dette. I dag er den viktigste oppgaven å forebygge og være krisehjelper i forbindelse med internasjonale finanskriser. Å låne ut penger til land med store betalingsproblemer er en viktig del av virksomheten. Pengefondet har da stilt strenge krav til låntakerlandene og ofte fått kritikk for å stille for strenge krav.