Proteksjonisme

name

Proteksjonisme

description

Statlige tiltak som forsøker å beskytte innenlandske tilbydere. Staten søker da å forskjellsbehandle (diskriminere) innen- og utenlandske tilbydere på innenlandsmarkedet. Utenlandske vil oppleve handelshindrende tiltak. 

Handelshindringene overfor utenlandske tilbydere kan være tollmessige – legge større tollavgifter på utenlandske varer og tjenester. De kan også være ikke-tollmessige – innføring av kvoter, strengere tekniske standarder eller antidumpingtiltak. Subsidiering (støtte) av egne selskaper eller bransjer er et annet eksempel på ikke-tollmessige handelshindringer. Det samme gjelder når en stat subsidierer eksport fra eget land.