Sikkerhetsrådet i FN

name

Sikkerhetsrådet i FN

description

Sikkerhetsrådet i FN. 15 medlemsland har sete i FNs sikkerhetsråd. 5 er faste medlemmer (Russland, USA, Frankrike, Storbritannia og Kina), mens de andre 188 FN-landene (193 minus de 5 faste) skifter (etter en geografisk fordelingsnøkkel) på 10 ikke-faste seter. De 5 faste medlemmene har vetorett. Et forslag til vedtak må oppnå minst 9 av de 15 stemmene i rådet.

Hvis en av de fem legger ned veto mot et forslag som fremmes i Sikkerhetsrådet, blir det ikke fattet noe vedtak. Med andre ord: Selv om et forslag har fått 9 eller flere stemmer, kan et veto stanse forslaget. Vi ser også at forslag ikke bringes fram til avstemning dersom ett eller flere av de faste medlemmene har signalisert veto. Land kan også markere avstand til et forslag ved å avstå fra å stemme. Alle medlemsstater plikter å rette seg etter vedtak i Sikkerhetsrådet, jf. Overnasjonal - mellomstatlig .