Statsdumaen

name

Statsdumaen

description

Statsdumaen er fra 1993 det lavere kammeret i den russiske nasjonalforsamlingen. Det øvre kammeret kalles Føderasjonsrådet. Statsdumaen, som er det viktigste kammeret, har 450 medlemmer som velges i allmenne, direkte valg for en periode på fire år. Selve valgordningen har det vært gjort om på ved flere anledninger siden.

Kilde: Store norske leksikon