Suverenitetsprinsippet

name

Suverenitetsprinsippet

description

Suverenitetsprinsippet betyr at alle stater er suverene (uavhengige), skal bestemme fritt over seg selv, og ikke bli styrt av andre mot sin vilje. Det eneste organet i verden som har lov til å gjøre unntak fra suverenitetsprinsippet er FNs sikkerhetsråd.

Kilde: FN-sambandet