Terrorisme

name

Terrorisme

description

Definisjonene på terrorisme er mange og til dels sprikende. En kjerne vil likevel inneholde at terrorisme ...

  •  er bruk av voldelige midler og metoder som er illegitime (kriminelle)
  •  uavhengig av om de langsiktige målene eller saken er legitim eller ikke
  •  er et ønske om å oppnå politisk innflytelse og endringer, altså oppnå en effekt
  •  ofte har sakesløse sivile som direkte mål for sine handlinger
  •  ønsker å skape frykt gjennom bruk av hensynsløs vold eller trussel om slik bruk