Tinn

name

Tinn

description

Tinn er et grunnstoff og mykt metall. Det brukes blant annet i legeringer og for å forhindre rust. Den eneste tinnmalmen av betydning kalles kassiteritt.