Totalitarisme

name

Totalitarisme

description

Et totalitært regime er et politisk system hvor hvor myndighetene i prinsippet kontrollerer all aktivitet i samfunnet, selv den som foregår i familien. Det finnes altså ingen legitim privatsfære. Det motsatte av totalitarisme, det vil si fullt fravær av styring og statsmakt, er anarkisme.

Kilde: Store norske leksikon