Søketreff

Sortering:

Søk i Arrangementer ga 1022 treff. Totalt 5104 treff. Vis alle

 • Fri 23 sep. 2016
  Arrangement

  Den voldelige byen: Humanitære aktørers rolle

  ../nupi/Arrangementer/2016/Den-voldelige-byen-Humanitaere-aktoerers-rolle
  Tid: 09:00 Sted: NUPI
  Hvordan kan man beskytte seg mot væpnet vold i urbane områder? Dette er spørsmål som vil bli diskutert på seminaret, arrangert av NUPI og Norwegian Center for Humanitarian Studies (NCHS).
 • Mon 10 okt. 2016
  Arrangement

  Utviklingen i forholdet mellom Kina og Russland

  ../nupi/Arrangementer/2016/Utviklingen-i-forholdet-mellom-Kina-og-Russland
  Tid: 13:30 Sted: NUPI
  Dette seminaret drøfter hvordan Russland og Kina kan møtes på halvveien og samordne sine interesser uten å ha en allianse.
 • Thu 29 sep. 2016
  Arrangement

  Jihadistisk terrorisme i Europa – ‘IS-effekten’

  ../nupi/Arrangementer/2016/Jihadistisk-terrorisme-i-Europa-IS-effekten
  Tid: 09:00 Sted: NUPI
  Anne Stenersen og Petter Nesser fra Forsvarets Forskningsinstitutt presenterte en ny studie om hvordan den Islamske Staten (IS) har påvirket jihadistisk terrorisme i Europa i perioden 2014-2016 med tanke på angrepsaktivitet, nettverk og terrorismeaktører, modus operandi og finansiering. Arrangementet var en del av seminarrekken til Konsortiet for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet, og var kun for inviterte.
 • Wed 7 des. 2016
  Arrangement

  Teoriseminar om teori og praksis i IR

  ../nupi/Arrangementer/2016/Teoriseminar-om-teori-og-praksis-i-IR
  Tid: 13:00 Sted: NUPI
  NUPI har gleden av å invitere til teoriseminar med Andreas Hvidsten fra UiO, som vil presentere deler av sin nylig forsvarte doktorgrad. Tittel er «Beyond Reification and Deconstruction: Towards a Dialogical Approach to Theorizing International Politics”. Hvidsten vil i seminaret fokusere på dialog mellom teori og praksis i studiet av internasjonal politikk.
 • Thu 19 jan. 2017
  Arrangement

  Teoriseminar: When War is Oikonomia by Other Means

  ../nupi/Arrangementer/2017/Teoriseminar-When-War-is-Oikonomia-by-Other-Means
  Tid: 14:00 Sted: NUPI
  NUPI har gleden av å invitere til teoriseminar med Patricia Owens fra University of Sussex.
 • Tue 25 okt. 2016
  Arrangement

  EU og Kina - Nytt strategisk partnerskap

  ../nupi/Arrangementer/2016/EU-og-Kina-Nytt-strategisk-partnerskap
  Tid: 13:30 Sted: C.J. Hambros plass 2 D
  Kina har gjennomgått endringer i ledelse, preferanser og policy. Hvordan påvirker det forholdet mellom landet og EU?
 • Wed 26 okt. 2016
  Arrangement

  Hvordan bevare freden? FNs fredsoperasjoner i møte med terrorisme og voldelig ekstremisme

  ../nupi/Arrangementer/2016/Hvordan-bevare-freden-FNs-fredsoperasjoner-i-moete-med-terrorisme-og-voldelig-ekstremisme
  Tid: 13:30 Sted: NUPI
  Arthur Boutellis fra International Peace Institute presenterer sin ferskeste rapport om FNs fredsoperasjoner og voldelig ekstremisme.
 • Tue 10 mai 2016
  Arrangement

  Nordisk sikkerhet under press

  ../nupi/Arrangementer/2016/Nordisk-sikkerhet-under-press
  Tid: 13:00 Sted: NUPI
  Tema for det tredje og siste seminaret i seminarserien om NATO fokuserer på Nordisk sikkerhet.
 • Wed 9 mars 2016
  Arrangement

  Ekspertmøte: Sårbare stater

  ../nupi/Arrangementer/2016/Ekspertmoete-Saarbare-stater
  Tid: 11:00 Sted: C.J. Hambros plass 2 D
  I forbindelse med Utenriksdepartementets prosjekt "Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk" som skal føre frem til en Stortingsmelding våren 2017, organiserer NUPI i samarbeid med UD en serie ekspertmøter. Hensikten er å gi innspill til Stortingsmeldingen.
 • Mon 14 mars 2016
  Arrangement

  Ekspertmøte: Europa, EU og sikkerhet

  ../nupi/Arrangementer/2016/Ekspertmoete-Europa-EU-og-sikkerhet
  Tid: 15:30 Sted: C.J. Hambros plass 2 D
  I forbindelse med Utenriksdepartementets prosjekt "Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk" som skal føre frem til en Stortingsmelding våren 2017, organiserer NUPI i samarbeid med UD en serie ekspertmøter. Hensikten er å gi innspill til Stortingsmeldingen.