Søketreff

Sortering:

Søk i Prosjekter ga 124 treff. Totalt 5373 treff. Vis alle

 • Forskningsprosjekt

  Norway and the BRICS: Mapping Opportunities and Challenges

  2013 - 2014 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Norway-and-the-BRICS-Mapping-Opportunities-and-Challenges
 • Forskningsprosjekt

  Evaluating Power Political Repertoires (EPOS)

  2016 - 2020 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Evaluating-Power-Political-Repertoires

  EPOS har som mål å skape et systematisk problemskifte i hvordan maktpolitikk studeres ved å flytte det analytiske fokuset fra statenes maktressurser og...

 • Forskningsprosjekt

  Duty of Care: Protection of Citizens Abroad (DoC:PRO)

  2014 - 2018 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Duty-of-Care-Protection-of-Citizens-Abroad

  How can Norwegian society best be protected, when increasing numbers of citizens are found outside the borders of the state?

 • Forskningsprosjekt

  Equinor – NUPI Political and Security Risk Forum

  2014 - 2020 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Equinor-NUPI-Political-and-Security-Risk-Forum

  Equinor-NUPI Political and Security Risk Forum er et samarbeid mellom Equnior og NUPI og skal bistå med analyser og styrke Equinors kunnskapsbase innen...

 • Forskningsprosjekt

  Training for Peace (TfP)

  2016 - 2018 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Training-for-Peace

  Training for Peace er et internasjonalt program som bidrar til anvendt forskning og policyutvikling innen feltet fredsoperasjoner i Afrika.

 • Forskningsprosjekt

  Undermining Hegemony. The US, China, Russia, and International Public Goods

  2015 - 2018 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Undermining-Hegemony.-The-US-China-Russia-and-International-Public-Goods

  Developments in the last fifteen years have driven renewed interest in hegemonic-stability and power-transition theory. The persistence of US-centered...

 • Forskningsprosjekt

  Peace Capacities Network: Peace Operations, Civilian Capacity and Security Sector Reform in a Changing World Order (PeaceCap )

  2014 - 2016 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Peace-Capacities-Network-Peace-Operations-Civilian-Capacity-and-Security-Sector-Reform-in-a-Changing-World-Order

  Peace Capacities Network (PeaceCap) undersøker betydningen fremvoksende stormakter har for fredsoperasjoner, reform av sikkerhetssektoren og for sivile...

 • Forskningsprosjekt

  Countering Hybrid Warfare (Multinational Capability Development Campaign) (MCDC (CHW))

  2013 - 2019 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Countering-Hybrid-Warfare-Multinational-Capability-Development-Campaign

  NUPI leder det internasjonale forskningsprosjektet «Countering Hybrid Warfare» (CHW), hvor spørsmålet om hvordan hybrid krigføring kan møtes står i sentrum.

 • Forskningsprosjekt

  Security in Serbia (BCSP )

  2012 - 2016 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Security-in-Serbia

  Beograd Centre for sikkerhetspolitikk (BSCP) er en sentral aktør i sikkerhetspolitisk diskurs i Serbia og har utviklet en konstruktiv og kritisk tilnærming...

 • Forskningsprosjekt

  Russian oil and gas: Institutional adaptation or resistance? (RusChange)

  2014 - 2018 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Russian-oil-and-gas-Institutional-adaptation-or-resistance

  Dette prosjektet fokuserer på hvordan Russlands olje- og gassektor reagerer på dagens oppstrøms og nedstrøms utfordringer.