Søketreff

Sortering:

Søk i Prosjekter ga 121 treff. Totalt 5266 treff. Vis alle

 • Forskningsprosjekt

  Security in Europe - Polish and Norwegian Perspectives (PISM_NUPI_Bilateral)

  2017 - 2018 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Security-in-Europe-Polish-and-Norwegian-Perspectives

  Prosjektet, som er et samarbeid mellom PISM og NUPI, tar sikte på å kartlegge polsk og norsk forståelse av de viktigste sikkerhetspolitiske utfordringer...

 • Forskningsprosjekt

  Societal Transformation in Conflict Contexts (TRANSFORM)

  2017 - 2020 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Societal-Transformation-in-Conflict-Contexts

  I en tid preget av sterk usikkerhet og endring: Hvordan kan enkeltmenneskers handlinger inspirere til kollektiv handling? Eller lede til at institusjoner...

 • Forskningsprosjekt

  Political economy analyses

  2016 - 2018 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Political-economy-analyses

  I dette prosjektet analyserer vi politisk økonomi for elleve land som er sentrale i Norges utviklingssamarbeid

 • Forskningsprosjekt

  Digitale Sabotasjeangrep mot Norsk Petroleumssektor (DISP)

  2017 - 2018 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Digitale-Sabotasjeangrep-mot-Norsk-Petroleumssektor

  I dette prosjektet arbeider forskerne med å kartlegge trusselbildet og den historiske bruken av digitale våpen mot kritisk infrastruktur, samt redegjør...

 • Forskningsprosjekt

  Hybrid paths to resistance in the Muslim world: Iraq, Lebanon, Libya and Mali (HYRES)

  2017 - 2020 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Hybrid-paths-to-resistance-in-the-Muslim-world-Iraq-Lebanon-Libya-and-Mali

  HYRES studerer samhandlingen mellom islamistgrupper og staten i Irak, Libanon, Libya og Mali, og spør: Hvorfor velger noen islamistgrupper å drive sin...

 • Forskningsprosjekt

  Empires, Privateering and the sea (EMPRISE)

  2017 - 2021 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Empires-Privateering-and-the-sea

  EMPRISE fokuserer på rollen sjømakt spilte for imperie- og statsdannelsesprosesser i perioden 1500-1856.

 • Forskningsprosjekt

  Upholding the NATO cyber pledge: What does cyber deterrence and cyber resilience mean for NATO and Norway?

  2017 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Upholding-the-NATO-cyber-pledge-What-does-cyber-deterrence-and-cyber-resilience-mean-for-NATO-and-Norway

  Prosjektet undersøker hvordan og i hvilken grad avskrekking fungerer i cyberspace, eller om et fokus på resiliens som ny strategi er veien å gå.

 • Forskningsprosjekt

  Renewable Energy and Geopolitics

  2016 - 2017 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Renewable-Energy-and-Geopolitics

  Dette prosjektet undersøker de geopolitiske konsekvensene av den omfattende overgangen til fornybar energi, både med tanke på utfasing av gamle energikilder...

 • Forskningsprosjekt

  Cybersecurity Capacity Building 2.0 - Bridging the digital divide and strengthening sustainable development

  2016 - 2018 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Cybersecurity-Capacity-Building-2.0-Bridging-the-digital-divide-and-strengthening-sustainable-development

  Dette prosjektet studerer kapasitetsbygging for cybersikkerhet (CCB) og bærekraftigheten til utviklingsprosesser i utviklingsland.

 • Forskningsprosjekt

  Seminarserie om Kina og Norden

  2015 - 2017 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Seminarserie-om-Kina-og-Norden

  Hvilken rolle kan de nordiske landene spille i Kinas voksende engasjement i Europa?