Søketreff

Sortering:

Søk i Prosjekter ga 121 treff. Totalt 5266 treff. Vis alle

 • Forskningsprosjekt

  United Nations peace operations review (UNPOR )

  2014 - 2015 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/United-Nations-peace-operations-review

  I oktober 2014 utpekte FNs generalsekretær et høynivåpanel som skal legge frem en rapport om FNs fredsoperasjoner, både de militære og politiske.

 • Forskningsprosjekt

  Rising Powers and Peacebuilding

  2015 - 2016 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Rising-Powers-and-Peacebuilding

  Prosjektet Rising Powers and Peacebuilding tar opp viktige spørsmål som ennå ikke har blitt grundig undersøkt: hva er de fremvoksende maktenes tilnærminger...

 • Forskningsprosjekt

  Overcoming Legal and Support Obstacles to Peacekeeping Strategic Force Generation (OLSOPSFG)

  2017 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Overcoming-Legal-and-Support-Obstacles-to-Peacekeeping-Strategic-Force-Generation

  Prosjektet ser på Norges bidrag med et transportfly til FNs stabiliseringsoppdrag i Mali, og den rotasjonsordningen bidraget inngår i.

 • Forskningsprosjekt

  Poverty, prices and international inequality

  2005 - 2008 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Poverty-prices-and-international-inequality

  Prosjektet undersøker metodene som brukes ved måling av fattigdom og sammenlikning av realinntekt i ulike land, spesielt metoder for å ta hensyn til ulike...

 • Forskningsprosjekt

  Den voldelige byen

  2012 - 2015 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Den-voldelige-byen

  Hvordan håndteres og forstås væpnede angrep i urbane områder av humanitære organisasjoner?

 • Forskningsprosjekt

  Global Re-ordering: Evolution through European Networks (GR:EEN)

  2011 - 2015 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Global-Re-ordering-Evolution-through-European-Networks

  GR:EEN studerer EUs nåværende og fremtidige rolle i en fremvoksende multipolar verden gjennom et forskningsprogram med en multidisiplinær tilnærming.

 • Forskningsprosjekt

  Russian and Caspian Energy Developments (RUSSCASP)

  2007 - 2013 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Russian-and-Caspian-Energy-Developments

  RUSSCASP har som mål å undersøke drivkrefter i russisk og kaspisk energieksport, energiutvikling i nordområdene og den potensielle rolle utenlandske energibedrifter...

 • Forskningsprosjekt

  Research Beyond the Ivory Tower: Policy and Communications Training for University Teams (BIT)

  2013 - 2016 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Research-Beyond-the-Ivory-Tower-Policy-and-Communications-Training-for-University-Teams

  Prosjektet har som mål å styrke forsknings- og formidlingskompetansen til universitetsansatte i Sør-Kaukasus og Sentral-Asia.

 • Forskningsprosjekt

  Nation-building, nationalism and the new ‘other’ in today’s Russia (NEORUSS)

  2012 - 2016 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Nation-building-nationalism-and-the-new-other-in-today-s-Russia

  Hensikten med prosjektet er å se nærmere på utviklingen av nasjonen, nasjonalisme og oppfatningen av "de andre" i dagens Russland.

 • Forskningsprosjekt

  Economic Reform in Cuba, Phase 4

  2014 - 2015 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Economic-Reform-in-Cuba-Phase-4

  Prosjektet ser på mulighetene for økonomiske reformer på Cuba.