Søketreff

Sortering:

Søk i Prosjekter ga 121 treff. Totalt 5256 treff. Vis alle

 • Forskningsprosjekt

  Seminarserie om Kina og Norden

  2015 - 2017 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Seminarserie-om-Kina-og-Norden

  Hvilken rolle kan de nordiske landene spille i Kinas voksende engasjement i Europa?

 • Forskningsprosjekt

  Science and Business in Arctic Environmental Governance (POLGOV)

  2016 - 2019 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Science-and-Business-in-Arctic-Environmental-Governance

  Vi vet lite om hvilken rolle forsknings- og forretningsaktørere spiller i dagens politikk i Arktis. Dette prosjektet søker å fylle dette hullet.

 • Forskningsprosjekt

  NATO frem mot Warszawa - Betydning for Norge og Norden

  2016 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/NATO-frem-mot-Warszawa-Betydning-for-Norge-og-Norden

  Dette prosjektet skal bidra med nye perspektiver og forståelser i det offentlige ordskiftet i Norge knyttet til sikkerhet, kollektivt forsvar og NATO....

 • Forskningsprosjekt

  Kan russisk og vestlig samarbeid i Arktis overleve dagens krise i forholdet mellom Russland og Vesten? (CANARCT)

  2016 - 2019 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Kan-russisk-og-vestlig-samarbeid-i-Arktis-overleve-dagens-krise-i-forholdet-mellom-Russland-og-Vesten

  Prosjektet undersøker Russlands arktiske politikk og forholdet til andre stater i Arktis.

 • Forskningsprosjekt

  Statsmaktens instrumenter: Historie og teori (ISPO)

  2017 - 2018 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Statsmaktens-instrumenter-Historie-og-teori

  ISPO Workshop-serien vil utvikle innovative og analytiske verktøy og vokabular for å hjelpe med å forstå den nåværende utviklingen i global politikk.

 • Forskningsprosjekt

  Societal Transformation in Conflict Contexts (TRANSFORM)

  2017 - 2020 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Societal-Transformation-in-Conflict-Contexts

  I en tid preget av sterk usikkerhet og endring: Hvordan kan enkeltmenneskers handlinger inspirere til kollektiv handling? Eller lede til at institusjoner...

 • Forskningsprosjekt

  Renewable Energy and Geopolitics

  2016 - 2017 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Renewable-Energy-and-Geopolitics

  Dette prosjektet undersøker de geopolitiske konsekvensene av den omfattende overgangen til fornybar energi, både med tanke på utfasing av gamle energikilder...

 • Bildet viser en journalist i Tunisia Forskningsprosjekt

  Journalism in struggles for democracy: media and polarization in the Middle East

  2017 - 2020 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Journalism-in-struggles-for-democracy-media-and-polarization-in-the-Middle-East

  Hva er journalisters rolle i den sosiale og politiske polariseringen som har fulgt de arabiske opprørene?

 • Forskningsprosjekt

  Support to UN Peace Operations: Ensuring More Effective UN Peace Operations (UNPO)

  2017 - 2020 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Support-to-UN-Peace-Operations-Ensuring-More-Effective-UN-Peace-Operations

  Dette prosjektet søker å styrke effektiviseringen av FNs fredsoperasjoner.

 • Forskningsprosjekt

  Great Powers and Arctic Politics (GPARC)

  2017 - 2020 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Great-Powers-and-Arctic-Politics

  GPARC analyser hvordan stormakter (USA, Russland og Kina) forholder seg til maritim politikk i Arktis.