Søk på "attr_tags_lk:"eu"" ga totalt 368 treff

Sortering:

Søk i Hvor Hender Det? ga 32 treff. Totalt 368 treff. Vis alle

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  EU: Fra grunnlovskrise til budsjettkrise?

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/EU-Fra-grunnlovskrise-til-budsjettkrise
  10. jan. 2005

  Franske og nederlandske velgere har tidligere i år – i folkeavstemning – forkastet forslaget til ny grunnlovstraktat for EU. Avvisningen har frambrakt...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Muligheter og utfordringer for et utvidet EU

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/Muligheter-og-utfordringer-for-et-utvidet-EU
  11. jan. 2007
  • Kate Hansen Bundt

  EU feirer 50 år i 2007. Da Romatraktaten om Det europeiske økonomiske fellesskap (EEC) ble undertegnet våren 1957, var det neppe noen i de seks grunnleggerstatene...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  EØS-avtalen

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/EOES-avtalen
  12. jan. 2007
  • Jan Erik Grindheim

  Det mest omfattende internasjonale samarbeidet Norge er med i, skjer gjennom EØS-avtalen (Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet). Dette er et samarbeid...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Valg i Storbritannia

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2010/Valg-i-Storbritannia
  26. jan. 2010

  Etter lang ventetid går det nå mot parlamentsvalg i Storbritannia. Valgdatoen er satt til 6. mai, bare en knapp måned før det som ville vært absolutt siste...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Tyrkia: fra bro til brovakt

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2010/Tyrkia-fra-bro-til-brovakt
  26. apr. 2010
  • Einar Wigen

  De siste årene har Tyrkia tiltatt seg en sterkere internasjonal rolle. Tyrkia har rett og slett begynt å handle mer ut fra egne interesser på den internasjonale...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Bosnia og Hercegovina: Sameint og splitta på same tid

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2012/Bosnia-og-Hercegovina-Sameint-og-splitta-paa-same-tid
  17. feb. 2011

  Vest-Balkan har lenge vore eit uroleg hjørne av Europa. Skiljelinjene er mange og det same er konfliktane. Etter fleire krigar på 1990-talet er situasjonen...

 • HHD12_3EU-Norskrett Publikasjon: Hvor hender det?

  Norge og EU: utenfor og innenfor

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2012/Norge-og-EU-utenfor-og-innenfor
  2. feb. 2012

  Europa og EU er i rask endring. Økonomisk, politisk og sosial uro preger situasjonen. Selv om Norge ikke er medlem i EU, blir vi likevel direkte og indirekte...

 • Kollasje med forskjellige bilder av dagens Italia Publikasjon: Hvor hender det?

  Italia - et euroland i krise

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2012/Italia-et-euroland-i-krise
  14. feb. 2012
  • Steinar Stjernø

  Italia (se fakta) kan utløse sammenbrudd i eurosamarbeidet. Under Silvio Berlusconi økte landets store gjeld. Det har skapt tvil om gjelden vil bli tilbakebetalt....

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Nobels fredspris for 2012 til Den europeiske union (EU)

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2012/Nobels-fredspris-for-2012-til-Den-europeiske-union-EU
  6. des. 2012

  Den europeiske union er blitt tildelt Nobels fredspris for 2012. Nobelkomitéen begrunner tildelingen bl.a. med at «Unionen og dens forløpere har gjennom...

 • HHD13_4FrontRegio Publikasjon: Hvor hender det?

  Regionenes Europa − de rikes opprør

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2013/Regionenes-Europa-de-rikes-opproer
  30. jan. 2013
  • Øyvind Østerud

  Finanskrisen  har skapt nye motsetninger og synliggjort motstridende interesser i Europa. Den har ført til konflikter mellom nord- og søreuropeiske land...