Søk på "attr_tags_lk:"europa"" ga totalt 543 treff

Sortering:

Søk i Prosjekter ga 44 treff. Totalt 543 treff. Vis alle

 • Forskningsprosjekt

  Når alt er krig: Konfliktdynamikk og russisk utenrikspolitikk etter krisen i Ukraina (WARU)

  2020 - 2023 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Naar-alt-er-krig-Konfliktdynamikk-og-russisk-utenrikspolitikk-etter-krisen-i-Ukraina

  Russland og Eurasia, Konflikt, Diplomati, Utenrikspolitikk, Europa, Norden, NATO, Nord-Amerika, Sikkerhetspolitikk

 • Forskningsprosjekt

  Empires, Privateering and the sea (EMPRISE)

  2017 - 2021 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Empires-Privateering-and-the-sea

  Sikkerhetspolitikk, Historisk IR, Hav, Konflikt, Europa, Styring, Handel, Diplomati, Sør- og Mellom-Amerika, Nord-Amerika

 • Forskningsprosjekt

  Nordiske svar på geopolitiske utfordringer (GEONOR)

  2017 - 2019 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Nordiske-svar-paa-geopolitiske-utfordringer2

  Norden, Sikkerhetspolitikk, Styring, Diplomati, Utenrikspolitikk, Internasjonale organisasjoner, EU, NATO, FN, Europa

 • Forskningsprosjekt

  Seminarserie om Kina og Norden

  2015 - 2017 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Seminarserie-om-Kina-og-Norden

  Sikkerhetspolitikk, Internasjonal økonomi, Energi, Utenrikspolitikk, EU, Russland og Eurasia, Europa, Asia, Arktis, Norden

 • Forskningsprosjekt

  Kan russisk og vestlig samarbeid i Arktis overleve dagens krise i forholdet mellom Russland og Vesten? (CANARCT)

  2016 - 2019 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Kan-russisk-og-vestlig-samarbeid-i-Arktis-overleve-dagens-krise-i-forholdet-mellom-Russland-og-Vesten

  Diplomati, NATO, Utenrikspolitikk, Internasjonale organisasjoner, EU, Russland og Eurasia, Europa, Arktis, Sikkerhetspolitikk, Nord-Amerika

 • Forskningsprosjekt

  Trade Integration, Geopolitics and the Economy of Russia (TIGER)

  2013 - 2016 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Trade-Integration-Geopolitics-and-the-Economy-of-Russia

  Styring, Internasjonal økonomi, Handel, Energi, Utenrikspolitikk, Russland og Eurasia, Europa, Asia, Sør- og Mellom-Amerika, Regional integrasjon

 • Forskningsprosjekt

  Multilateralisme under press: Norge og Estland i FNs sikkerhetsråd

  2020 - 2021 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Multilateralisme-under-press-Norge-og-Estland-i-FNs-sikkerhetsraad

  FN, Sikkerhetspolitikk, Styring, Internasjonale organisasjoner, Klima, Norden, Diplomati, Utenrikspolitikk, Globalisering, Europa

 • Forskningsprosjekt

  Coordination and Capacity Building within the Security Sector in Bosnia-Herzegovina (SSRBiH )

  2011 - 2018 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Coordination-and-Capacity-Building-within-the-Security-Sector-in-Bosnia-Herzegovina

  Sikkerhetspolitikk, Fredsoperasjoner, Terrorisme og ekstremisme, Konflikt, Diplomati, Styring, Utenrikspolitikk, Internasjonale organisasjoner, Europa, NATO, EU, Etterretning

 • Forskningsprosjekt

  Community-based policing and post-conflict police reform (ICT4COP)

  2015 - 2020 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Community-based-policing-and-post-conflict-police-reform

  Fredsoperasjoner, Konflikt, Styring, Internasjonale organisasjoner, Utviklingspolitikk, EU, Russland og Eurasia, Europa, Asia, Afrika, Midtøsten og Nord-Afrika, Sør- og Mellom-Amerika

 • Forskningsprosjekt

  Common Fear Factors in Foreign Policy (COMFEAR)

  2019 - 2020 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Common-Fear-Factors-in-Foreign-Policy

  Sikkerhetspolitikk, Terrorisme og ekstremisme, Forsvar, Styring, Diplomati, Utenrikspolitikk, NATO, Europa, Regional integrasjon, Diplomati og utenrikspolitikk, Forsvar og sikkerhet, Global styring