Søk på "attr_tags_lk:"fn"" ga totalt 298 treff

Sortering:

Søk i Hvor Hender Det? ga 39 treff. Totalt 298 treff. Vis alle

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Plast i havet

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2018/Plast-i-havet
  14. des. 2018
  • Alf Håkon Hoel

  Forsøpling av havet er eit betydeleg problem, og plast er ein alvorleg og stor del av dette. Dyr døyr, og det er funne mikroplast i menneske. Kor omfattande...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Nye stjerner i verdenspolitikken: BRIKS

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2011/Nye-stjerner-i-verdenspolitikken-BRIKS
  16. jan. 2011

  For 10 år siden ble begrepet BRIK lansert − Brasil, Russland, India, Kina. I 2009 møttes BRIK-landene for første gang – som del av et regelmessig  samarbeid...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Er reint miljø ein menneskerett?

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2012/Er-reint-miljoe-ein-menneskerett
  27. sep. 2012
  • Hans Morten Haugen

  «Gitt den massive trusselen som klimaendringane utgjør for menneskerettar, er det realistisk å tru at statar vil godta at dei pliktar å samarbeide for...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Miljø: Verden min verden

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2012/Miljoe-Verden-min-verden
  20. sep. 2012
  • Andrew P. Kroglund

  Det syder og det koker der ute − i verden. I Spania marsjerer ungdommer på gatene og kaller seg De sinte – «Los indignados». I USA marsjerer andre unge...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  FN ved et veiskille

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/FN-ved-et-veiskille
  5. jan. 2005

  Lederne for medlemslandene i FN skal møtes i New York i september 2005. Da skal de forsøke å bli enige om et sett av reformer som skal gjøre FN bedre i...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  FNs sikkerhetsråd: Balansegang mellom effektivitet og legitimitet

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2014/FNs-sikkerhetsraad-Balansegang-mellom-effektivitet-og-legitimitet

  Sikkerhetsrådet består av 15 av de totalt 193 medlemslandene i FN og er det viktigste forumet for å ivareta internasjonal fred og sikkerhet. FN-landene...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Fra fredsprosess til statsprosess

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2011/Fra-fredsprosess-til-statsprosess
  22. sep. 2011
  • Jørgen Jensehaugen

  Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas vil etter alt å dømme den 23. september 2011 søke om medlemskap i FN for en egen palestinsk stat. Søknaden om...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Hva betyr klimatoppmøtet i Paris?

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2015/Hva-betyr-klimatoppmoetet-i-Paris
  25. nov. 2015
  • Steffen Kallbekken

  Mandag 30. november samles verdens land i Paris for å forsøke å bli enige om en ny, global klimaavtale i løpet av to uker. Opptakten til møtet er ikke...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Menneskerettighetene - er for alle

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2009/Menneskerettighetene-er-for-alle
  13. jan. 2009
  • Beate Ekeløve-Slydal

   Tanken om individets rettigheter og behovet for å begrense herskerens og de styrendes makt og maktmisbruk er ikke helt ny. Den har vokst fram gjennom...

 • Bilde fra Darfur Publikasjon: Hvor hender det?

  Folkerett før og under krig

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2014/Folkerett-foer-og-under-krig
  15. sep. 2014
  • Geir Ulfstein

  De siste tiårene har vært preget av væpnete konflikter der folkerett og folkerettslige dilemmaer har kommet i fokus. Folkeretten gir et generelt forbud...