Søk på "attr_tags_lk:"sikkerhetspolitikk"" ga totalt 612 treff

Sortering:

Søk i Hvor Hender Det? ga 38 treff. Totalt 612 treff. Vis alle

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Er imperiealderen forbi?

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2008/Er-imperiealderen-forbi
  6. feb. 2008
  • Erlend Grøner Krogstad

   Det er vanleg å seie at imperiets tidsalder slutta da koloniane blei sjølvstendige etter den 2. verdskrigen. På den tida fjerna dei vestlege imperiemaktene...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Kvinner i krig

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2008/Kvinner-i-krig
  24. jan. 2008

  Krig har i stor grad vært et felt dominert av menn. Kvinners rolle i krig har derimot lenge vært et lite påaktet tema. I den grad kvinner er blitt omtalt...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Cybertryggleik og utvikling

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2016/Cybertryggleik-og-utvikling

  Digitalisering påverkar samfunn på nye og fundamentale måtar. Den endrar måten individ og selskap kommuniserer og samhandlar med kvarandre på. Den legg...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Terrorisme på norsk

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2011/Terrorisme-paa-norsk
  2. mars 2011
  • Øyvind Strømmen

  Terrorangrepene i Oslo og på Utøya den 22. juli var blant de største i Europa noen gang. Hele landet ble rammet, men angrepet var rettet direkte mot Arbeiderpartiet,...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Fake news!

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2018/Fake-news

  Det siste året har omgrepet falske nyheiter eller «Fake news» blitt meir og meir vanleg å lese i båe norske og internasjonale media. For berre eit par...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  IS-terror i Europa: hvordan dannes terrorceller?

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2017/IS-terror-i-Europa-hvordan-dannes-terrorceller
  1. nov. 2017
  • Petter Nesser

  Europa har levd med terrortrusselen fra jihadister siden 1990-tallet, fortrinnsvis fra Al Qaida. Med framveksten av IS har det blitt gjennomført flere...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Nordområdepolitikk

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2009/Nordomraadepolitikk
  18. jan. 2009
  • Geir Hønneland

  Da Jonas Gahr Støre tiltrådte som utenriksminister i Stoltenberg-regjeringen høsten 2005, erklærte han nordområdene som førsteprioritet i norsk utenriks-politikk....

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Private militære firmaer

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2008/Private-militaere-firmaer
  23. jan. 2008
  • Jahn Arvid Svendsen

  Mange av dagens konflikter har en rekke aktører med ulike motiver. Foruten stater og mellomstatlige organisasjoner finner vi alt fra kriminelle krigsherrer...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Avtale om klasevåpen

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2008/Avtale-om-klasevaapen
  20. feb. 2008
  • Kjell Erling Kjellman
  • Kristian Berg Harpviken

   «Osloavtalen» om forbud mot klasevåpen skal undertegnes (ratifiseres) i desember. Veien fram mot et forbud har vært lang. Det har vært debatt om hvordan...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Konfliktar i dag: 2007-mai 2008

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2008/Konfliktar-i-dag-2007-mai-2008
  23. feb. 2008

  Krigar og andre alvorlege væpna konfliktar er i dag i all hovudsak borgarkrigar eller andre indre konfliktar. Den typiske krigen mellom statar – slik vi...