Søk på "attr_tags_lk:"sikkerhetspolitikk"" ga totalt 658 treff

Sortering:

Søk i Hvor Hender Det? ga 39 treff. Totalt 658 treff. Vis alle

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Cybertryggleik og utvikling

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2016/Cybertryggleik-og-utvikling

  Digitalisering påverkar samfunn på nye og fundamentale måtar. Den endrar måten individ og selskap kommuniserer og samhandlar med kvarandre på. Den legg...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Terrorisme på norsk

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2011/Terrorisme-paa-norsk
  2. mars 2011
  • Øyvind Strømmen

  Terrorangrepene i Oslo og på Utøya den 22. juli var blant de største i Europa noen gang. Hele landet ble rammet, men angrepet var rettet direkte mot Arbeiderpartiet,...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Er imperiealderen forbi?

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2008/Er-imperiealderen-forbi
  6. feb. 2008
  • Erlend Grøner Krogstad

   Det er vanleg å seie at imperiets tidsalder slutta da koloniane blei sjølvstendige etter den 2. verdskrigen. På den tida fjerna dei vestlege imperiemaktene...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Kvinner i krig

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2008/Kvinner-i-krig
  24. jan. 2008

  Krig har i stor grad vært et felt dominert av menn. Kvinners rolle i krig har derimot lenge vært et lite påaktet tema. I den grad kvinner er blitt omtalt...

 • Kollasje med forskjellige situasjonsbilder fra NATOs aktiviteter Publikasjon: Hvor hender det?

  Mer av NATO – i øst, sør og nord?

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2014/Mer-av-NATO-i-oest-soer-og-nord
  30. sep. 2014

  NATO har nylig hatt sitt viktigste toppmøte på mange år. Alliansen møttes i Cardiff i Wales 4. og 5. september på et strategisk viktig tidspunkt for euro-atlantisk...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Nordområdepolitikk

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2009/Nordomraadepolitikk
  18. jan. 2009
  • Geir Hønneland

  Da Jonas Gahr Støre tiltrådte som utenriksminister i Stoltenberg-regjeringen høsten 2005, erklærte han nordområdene som førsteprioritet i norsk utenriks-politikk....

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Private militære firmaer

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2008/Private-militaere-firmaer
  23. jan. 2008
  • Jahn Arvid Svendsen

  Mange av dagens konflikter har en rekke aktører med ulike motiver. Foruten stater og mellomstatlige organisasjoner finner vi alt fra kriminelle krigsherrer...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Avtale om klasevåpen

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2008/Avtale-om-klasevaapen
  20. feb. 2008
  • Kjell Erling Kjellman
  • Kristian Berg Harpviken

   «Osloavtalen» om forbud mot klasevåpen skal undertegnes (ratifiseres) i desember. Veien fram mot et forbud har vært lang. Det har vært debatt om hvordan...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Nobels fredspris 2011: Tre kvinner får fredsprisen

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2011/Nobels-fredspris-2011-Tre-kvinner-faar-fredsprisen
  14. des. 2011
  • Torild Skard

  «Storarta» – «fantastisk viktig» – «verkeleg fortent»- «historisk».  Det vanta ikkje på godord då Nobelkomitéen gjorde kjent kven som skulle få fredsprisen...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Nye sikkerhetstrusler: cyberangrep

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2011/Nye-sikkerhetstrusler-cyberangrep
  24. mai 2011

  De siste to tiårene har vi sett en virtuell revolusjon – en voldsom økning i bruken av IKT-verktøy (IKT: informasjons- og kommunikasjonsteknologi). Fordelene...