Søk på "attr_tags_lk:"sikkerhetspolitikk"" ga totalt 898 treff

Sortering:

Søk i NUPI skole ga 49 treff. Totalt 898 treff. Vis alle

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Japan: Frå trussel til trua? 2

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/Japan-Fraa-trussel-til-trua-2
  8. jan. 2007
  • Paul Midford

  «Taepodong-sjokket» sette ein stoppar for trua på at nabolanda, især slike som det økonomisk lite utvikla Nord-Korea, ikkje utgjorde noen fare for Japan....

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Private militære firmaer

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2008/Private-militaere-firmaer
  23. jan. 2008
  • Jahn Arvid Svendsen

  Mange av dagens konflikter har en rekke aktører med ulike motiver. Foruten stater og mellomstatlige organisasjoner finner vi alt fra kriminelle krigsherrer...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Kvinner i krig

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2008/Kvinner-i-krig
  24. jan. 2008

  Krig har i stor grad vært et felt dominert av menn. Kvinners rolle i krig har derimot lenge vært et lite påaktet tema. I den grad kvinner er blitt omtalt...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Iran og USA: knapt på talefot

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2008/Iran-og-USA-knapt-paa-talefot
  26. jan. 2008

  Iran og styresmaktene der har lenge vært en torn i øyet på mange i det internasjonale samfunnet. I flere år har flere land med USA i spissen prøvd å få...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Fotball og politikk

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2008/Fotball-og-politikk
  30. jan. 2008
  • Andreas Selliaas

  I 1934 skrev Jørgen Juve, Dagbladet- journalist og seinere kaptein på det norske bronselaget, i sin bok Alt om fotball at «fotball er et slag i fredstid»,...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Er imperiealderen forbi?

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2008/Er-imperiealderen-forbi
  6. feb. 2008
  • Erlend Grøner Krogstad

   Det er vanleg å seie at imperiets tidsalder slutta da koloniane blei sjølvstendige etter den 2. verdskrigen. På den tida fjerna dei vestlege imperiemaktene...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Klima og fred

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2008/Klima-og-fred
  7. feb. 2008

  Nobels fredspris for 2007 er delt mellom FNs klimapanel (egen boks) og den amerikanske miljøforkjemperen Al Gore (egen boks). Gjennom de siste tiårene...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Avtale om klasevåpen

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2008/Avtale-om-klasevaapen
  20. feb. 2008
  • Kjell Erling Kjellman
  • Kristian Berg Harpviken

   «Osloavtalen» om forbud mot klasevåpen skal undertegnes (ratifiseres) i desember. Veien fram mot et forbud har vært lang. Det har vært debatt om hvordan...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Konfliktar i dag: 2007-mai 2008

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2008/Konfliktar-i-dag-2007-mai-2008
  23. feb. 2008

  Krigar og andre alvorlege væpna konfliktar er i dag i all hovudsak borgarkrigar eller andre indre konfliktar. Den typiske krigen mellom statar – slik vi...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Nordområdepolitikk

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2009/Nordomraadepolitikk
  18. jan. 2009
  • Geir Hønneland

  Da Jonas Gahr Støre tiltrådte som utenriksminister i Stoltenberg-regjeringen høsten 2005, erklærte han nordområdene som førsteprioritet i norsk utenriks-politikk....